LETS obecně: zkratka pro Místní výměnný obchodní systém (anglicky Local Exchange Trading System), systém směny mimo oficiální měnu

LETS Vysočina: cesta k propojení lidí, výměna produktů, zkušeností, inspirace. Cesta, která podporuje vybudování a tmelení lokální komunity, kde se může přirozeně rozvinout základní filozofie života: dávám, přijímám, dělím se a z toho žiji.
Lidé se setkávali, spolupracovali, vyměňovali a sdíleli už od nepaměti. LETS do tohoto přirozeného systému přidává možnost propojení lidí, kteří by se jinak možná nesetkali. Přeskakuje hranice sociálních bublin. Otevírá nové širší rozhledy. A navíc umožňuje, díky lokální měně DRN, nejen výměny mezi dvěma, ale také skupinovou směnu mezi všemi navzájem
(pozn. DRN je sice měna virtuální, ale s pevnými kořeny).

Výměny - náhodný výběr

 • Nabídky
  Laminovačka
 • Nabídky
  Správa LETS Vysočina
 • Nabídky
  Patisonky na sladkokyselo
 • Poptávka
  Bedynky oprava

Poslední platby

 • za oblečení a krabičky na mrazení
  90 Drnů
 • loutkové divadlo
  180 Drnů
 • kysané zelí
  30 Drnů
 • Dýně, jablíčka a další dobrůtky
  120 Drnů
 • jabloň pro slávku
  80 Drnů